Rice University logo
 
Top blue bar image
Scientists in International Context
 

Anasayfa

Uluslararası Bağlamda Biliminsanları Girişimi

Uluslararası Bağlamda Biliminsanları Girişimi, çok boyutlu bir araştırma olup ahlak, din, toplumsal cinsiyet ve aile ahlakı gibi sosyal konuların biliminsanları üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu girişim, üç ayrı araştırma projesinden oluşmaktadır: Ulusal Bağlamda Dinin Biliminsanları Üzerindeki Etkisi (RASIC), Ulusal Bağlamda Bilim Ahlakının Biliminsanları Üzerindeki Etkisi (EASIC) ve Ulusal Bağlamda Toplumsal Cinsiyetin Biliminsanları Üzerindeki Etkisi (G-SIC). Bu araştırma, dünya çapında araştırmacı ve danışmanların desteği ve Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan ve saygıdeğer bir araştırma üniversitesi olan Rice Üniversitesi’nin kaynakları ve altyapısı kullanılarak gerçekleştiriliyor. RASIC, din ve maneviyat konularının biliminsanlarına etkisini araştırır. EASIC, fizikçilerin bilim ahlakı ve bilimdeki ticarileşme gibi ahlaki konulara yaklaşımını inceler. G-SIC, biliminsanlarının toplumsal cinsiyete yaklaşımları ve toplumsal cinsiyet algısı konularını araştırır. Bu çalışma, bu konularda ülke ve bölgesel çapta uygulanan Çin, Fransa, Hong Kong, Hindistan, İtalya, Tayvan, Türkiye, İngiltere ve ABD’yi kapsayarak uluslaraşırı yapılan ilk araştırmadır. Biliminsanlarının görüşlerini kapsamlı ve detaylı olarak anlamak için titizlikle hazırlanmış nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle doktora öğrencisinden, profesörlerden emekli biliminsanlarına kadar kariyerlerinin farklı aşamalarında bulunan yaklaşık 20.000 biliminsanını araştırmaya dahil ediyoruz. Araştırmamıza dini ve ahlaki konularda farklı yaklaşımları olan iki temel bilimden biyolog ve fizikçileri dahil ettik. Ülkelerarası özelliği ve kariyerlerinin farklı aşamasında bulunan biliminsanlarının ve az çok araştırma odaklı çalışan üniversitelerin katılımı sayesinde daha önce çalışılmamış bireyler, kurumlar ve bölgelerin karşılaştırmalarını yapabileceğiz. Bu karşılaştırmalar, bilimin toplum içindeki rolü hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmamızı sağlayacak, daha güvenilir ve kamu yararını gözeten politikalar geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışma, sosyolog Elaine Howard Ecklund, biyolog Kirstin Matthews ve siyaset bilimcisi Steven Lewis’den oluşan bilimler arası bir araştırma takımı tarafından yönetilmektedir. Hem temel, hem de sosyal biliminsanlarından oluşan uluslarası proje danışmanları, metot geliştirme ve engin uzmanlık konularıyla çalışmayı desteklemektedirler.