Rice University logo
 
Top blue bar image
Scientists in International Context
 

Proje Katılımcıları İçin

Projeye ilginiz ve web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Araştırmamıza katılımınız bizim için çok değerli. Birkaç dakikanızı ayırıp online anketi tamamlayacağınızı umuyoruz. Katılımınızla biliminsanlarının görüşleri doğru ve kapsamlı olarak toplanmış ve temsil edilmiş olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Çok yoğunum. Anket ve/veya mülakatı tamamlamam ne kadar sürer?
Anketi tamamlamak yaklaşık 20 dakikanızı alacaktır.
Ankete nasıl ulaşacağım?
Anket, size bu çalışmayı yürüten araştırma firması tarafından elektronik posta ile gönderilecektir. Ankete online olarak erişip online olarak tamamlayabileceksiniz.
Bu konularda ilgili daha önce pek düşünmedim. Gene de benim görüşlerimi öğrenmek istiyor musunuz?
Kesinlikle. Konuyla ilgili bilgi yada deneyim sahibi olmanız gerekli değildir ve beklenmemektedir.
Nasıl/Neden ben seçildim?
Araştırma biliminsanları arasından, konunuz ve bulunduğunuz coğrafi alana göre tüm popülasyonu temsil edilmesini sağlayan bilimsel olarak düzenlenmiş örneklem yöntemiyle seçildiniz.
Ben, yüksek lisans veya doktora öğrencisiyim. Benimle bilerek mi olarak mı iletişime geçtiniz?
Evet. Sizin gibi kariyerinin erken evrelerinde olan biliminsanlarının görüşleri bizim için çok değerli.
Araştırma sonuçları, araştırmacıların taraflı görüşlerinin etkisi altında kalmaz mı?
Bu çalışma, farklı görüşlere sahip farklı disiplinlerde uzman bir takım tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda bu çalışma, uluslararası danışman kurulu tarafından akademik bir araştırmanın en yüksek bilimsel standardında hazırlanmıştır.
Kişisel bilgilerimi nasıl gizli tutacaksınız?
Bu araştırma çerçevesinde bizim paylaştığınız bilgiler, ABD kanunları tarafından korunur ve tüm kişisel bilgileriniz gizlilik içinde tutulacaktır. Bu araştırmadan yayınlanacak bulguların içeriğinde kimliğiniz tamamen gizli tutulacak, vereceğiniz cevaplar sizinle ya da bağlı olduğunuz kurumla hiçbir şekilde ilişkilendirilmeyecektir. Hem Rice Üniversitesi, hem de araştırmayı uygulayan şirket olarak kişisel bilgilerin gizliliği hakkında sıkı kurallarımız var ve bu kurallar titizlikle uygulanır. Tüm araştırma takımımız, 1998 UK Data Koruma Kanunu ve ICC/ESOMAR (Dünya Profesyönel Araştırmacılar Derneği) Uluslararası Pazarlama ve Sosyal Araştırma Pratikleri Kanunu’nu kabul ederler ve kurallarına uyarlar. Bu çalışma, ayrıca Rice Üniversitesi Kurumsal İnceleme Komisyonu’nun insan denekleri onayını almıştır.
Araştırma ile ilgili sorularınız için veya araştırmamızın geçerliliğini teyit etmek isterseniz Profesör Elaine Howard Ecklund’a siic@rice.edu lektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz. Rice Üniversitesi Kurumsal İnceleme Komisyonu’na araştırmanın kimlik numarasını (#09-104E) belirterek irb-io@rice.edu elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz.
Araştırmacılar takımı ve araştırma şirketi dışında, kim proje veri tabanına erişebilir?
Baş araştırmacılar, veri tabanındaki bilgileri anonim veri olarak Rice Üniversiresi’ndeki yada diğer ilgili kurumlardaki belirli araştırmacılarla sadece akademiye kayda değer bir fayda sağlayacağına inandıkları takdirde paylaşabilirler.