Rice University logo
 
Top blue bar image
Scientists in International Context
 

Araştırmacılar

Baş Araştırmacı

Elaine Howard Ecklund

Dr. Elaine Howard Ecklund, Herbert S. Autrey ünvanlı Sosyoloji Profesörü, Rice Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans Programı Direktörü ve Rice Üniversitesi Baker Kamu Politikaları Enstitüsü’nde Rice Araştırma Görevlisidir. Ecklund, din, göç, bilim ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda, bireylerin kendilerini kısıtlayan kurumlarla çelişen bilişsel şemaları nasıl oluşturduğunu araştırmaktadır. Ecklund, bu konuları araştırmak için kazandığı hibe ve ödüller toplamda dört milyon doları bulmaktadır. Bu araştırmaları, hakemli akademik dergilerde yayınlamış ve Oxford University Press’den iki kitabı basılmıştır. En son basılan Din ve Bilim Karşı Karşıya: Biliminsanları Gerçekten Ne Düşünüyoradlı kitabı Times Higher Education tarafından haftanın uluslararası kitabı diye listelenmiş, Huffington Post tarafından da yılın din konulu kitabı seçilmiştir. Araştırmaları, USA Today, Nature, The Wall Street Journal ve Xinhua News gibi hem ulusal, hem de uluslararası medyada yer almıştır. Ecklund, sosyoloji doktorasını Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Yardımcı Araştırmacılar

Steven W. Lewis

Dr. Steven W. Lewis, Baker Enstitüsü C.V. Starr Ülkelerarası Çin Araştırmaları Akademi Üyesi, pratisyen profesör ve Rice Üniversitesi Chao Asya Çalışmaları Merkezi’nde yardımcı direktörtür. Araştırma konuları arasında, ulusaşırı yaşayan Çin orta sınıfın yükselişi, Çin şehirlerinde halka yeni açılan alanlardaki reklamların etkisi, Çin semtlerinde özelleştirme denemelerinin etkisi ve Çin enerji politikalarındaki reformlar yer alır. Lewis, Ülkelerarası Çin Projesi kapsamında, Şangay Sosyal Bilimler Akademisi’nde araştırma konferansları düzenlemiştir. Ayrıca Sınırlar ötesi Bilim İşbirliği girişiminin danışmanı, Baker Enstitüsü, Şangay Sosyal Bilimler Akademisi ve Çin Güncel Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün baş irtibat sorumlusudur. Lewis, Uluslararası Asyalılar Derneği’ne bağlı öğretim üyesi, Asya Politikaları’nın yazı işleri danışmanı ve ABD Temsilciler Meclisi ABD-Çin İlişkileri Çalışma Kurulu’nda akademik danışmandır. Siyasal Bilimler doktorasını St. Louis şehrinde bulunan Washington Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Kirstin R.W. Matthews

Dr. Kirstin R.W. Matthews, Baker Enstitüsü’nde bilim ve teknoloji politikaları akademi üyesidir. Rice Üniversitesi Wiess Temel Bilimler Bölümü’nde öğretim görevlisi, Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı öğretim görevlisidir. Araştırma konuları, geleneksel biyomedikal araştırmalar ve kamu politikalarının kesişim noktalarıdır. Araştırmaları hem Baker Enstitüsü, hem de hakemli akademik dergilerde yayınlanmıştır. Baker Enstitüsü Uluslararası Kök Hücre Politikaları Programı ve Sosyal Yardım ve Yurttaş Biliminsanı Eğitim Serisi güncel projeleri arasındadır. Baker, Rice Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü’ne postdoktora öğrencisi olarak gelmiş, 2003’te Baker Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak katılmıştır. Biyokimya lisans diplomasını Austin şehrindeki Teksas Üniversitesi’nden almış, moleküler biyoloji doktorasını Houston şehrindeki Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.