Rice University logo
 
Top blue bar image
Scientists in International Context
 

Personel ve Öğrenciler

Postdoktora Akademi Üyeleri

David R. Johnson (Rice Üniversitesi)

David R. Johnson, Rice Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Postdoktora Araştırma Görevlisi’dir. 2011 Aralık’ta sosyoloji doktorasını Georgia Üniversitesi’nde tamamladı. Sosyoloji çalışmalarına odaklanan Johnson’ın araştırma konusu, profesyonel ve örgütsel bağlamda bilim olmuştur. Bilim ile ticaret, bilim ile din, iş ve aile arasındaki kurumlar-arası uyuşmazlıkları, çalışanların çalışma deneyimleri ve iş anlayışı perspektifinden araştırır. Johnson’ın üniversitelerin ticarileştirilmesi konulu tezine, Ulusal Bilim Vakfı tarafından finansman sağlanmış ve aynı tez çalışması, Yüksek Öğrenim Derneği tarafından 2012’de Yılın En İyi Doktora Tezi seçilmiştir. Johnson’ın tezi, kitap olarak basılma aşamasındadır.

Brandon Vaidyanathan (Rice Üniversitesi)

Brandon Vaidyanathan, Rice Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Postdoktora Araştırma Görevlisi’dir. Lisans ve mastır derecelerini işletme bölümünde, sosyoloji doktorasını Notre Dame Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırmalarında, kültür, iktisat ve din konularını kapsamlı bir biçimde inceler. Tez konusu, Bangalore ve Dubai gibi hızlı büyüyen şehirlerdeki büyük şirketlerde çalışanların emek, tüketim ve din konularındaki limitleridir. Tezini kitap şeklinde yayına hazırlamaktadır. Diğer araştırması,Sosyal Baskılar: Emek, İş ve Toplum, Amerikan Akademi Din Araştırmaları ve Bilimsel Din Araştırmaları Dergilerinde yayınlanmıştır.

Proje Müdürü

Laura S. Achenbaum (Kıdemli Proje Müdürü)

Laura Achenbaum, New York Üniversitesi’nden magna cum laude derecesiyle lisans diplomasını almış ve sosyoloji yüksek lisansını Houston Üniversitesi’nde 2010 yılında tamamlamış olup araştırma etiği konusunda çeşitli makaleleri basılmıştır. Baylor Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Achenbaum, çeşitli aşamalardaki nitel araştırmaları yönetme konusunda uzmanlığa sahiptir.

Kıdemli Araştırma Görevlileri

Jared Peifer (Baruch Üniversitesi, New York Devlet Üniversitesi)

2013 Ağustos’ta Jared Peifer, New York Devlet Üniversitesi – Baruch Üniversitesi Zicklin İşletme Fakültesi’ne doçent olarak katılmıştır. Peifer, iktisadi sosyoloji, din sosyolojisi ve din ve ekonominin sosyal davranışa etkileri konusunda uzmanlaştığı sosyoloji doktorasını Cornell Üniversitesi’nden 2011 Mayıs ayında almıştır. Dini kurumlara bağlı sosyal sorumluluk yatırımlarını ve bağışları konu alan çalışmalarında , sosyal aktörlerin, rakip mantıkların kendilerini ayrı yönlere kolaylıkla çekebileceği durumlarla nasıl başa çıkabildiğini araştırır. Ayrıca iklim değişimi ve çevresel duyarlılıkla ilgili etik ve bilim konularının dini yönden nasıl karşılandığını çalışır.

Chris Scheitle (Saint Benedic Fakültesi, Saint John’s Üniversitesi (MN))

Chris Scheitle, sosyoloji doktorasını Penn Devlet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. Basılmış iki kitabı vardır: Cemaatlerin Ötesi: Kar Amacı Gütmeyen Hristiyan Dernekler (Oxford, 2010) ve İnanç Mekanları: Amerika’nın Dini Mekanlarına Yolculuk (Oxford, 2012). Araştırmaları, özellikle sivil toplum sektöründe Amerikan dininin örgütsel dinamiklerine odaklıdır. Minnesota’da bulunan Saint John’s Üniversitesi’nin Saint Benedict Fakültesi’nde Yardımcı Sosyoloji Profesörü’dür.

 

Doktora Öğrencileri

Di Di (Rice Üniversitesi)

Hukuk lisans diplomasını 2012’de Tongji Üniversitesi’nden alan Di Di, şu anda Rice Üniversitesi sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir. Araştırma konuları, göçmenlerin dine bakışı, Çin’deki dinler, ırk ve etnik kökendir. Şu anda Çinli ve Hintli göçmenlerin Hristiyanlığı kabul etmeleri konusunu çalışmaktadır.

Simranjit Khalsa (Rice Üniversitesi)

Simranjit Khalsa, Sosyoloji, Planlama, Kamu Yönetimi ve İşletme lisans diplomasını 2013’te Oregon Üniversitesi’nden almıştır. Bilimsel ilgi alanları arasında dinsel farklılıkların toplumda nasıl kabul edildiği ve yeni dinsel hareketlerin gelişimi yer alır. “Dinsel Farklılıkların Çözümü: Yakın İlişkilerde Hristiyanlar ve Hristiyan Olmayanlar” konulu bölüm tezinde dinleri farklı olan çiftlerin ilişkileri ve din farklılığının ilişkilerini nasıl etkilediğini incelemiştir.